• English
  • Lietuvių
  • Latviešu
  • Polski
  • Белорусский
  • Svenska
  • Suomi

Om projektet

Ekobyar för en hållbar landsbygdsutveckling

Idé
Nuförtiden börjar många individer att fundera kring hur deras levnadsvanor kan förändras till att vara mer ansvarsfulla ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Ett möjligt tillvägagångssätt för att uppnå detta grundar sig i ekobyrörelsen. Ekobyprinciperna syftar till att kombinera en positiv och stödjande sociokulturell miljö med ett levnadssätt som innebär en låg påverkan på naturen och klimatet. Att välja att bo i en ekoby är att välja ett alternativ till den individualistiska, materialistiska och konsumtionsinriktade livsstilen.

Mål
Projektet syftar till att främja ekobyars utveckling som ett mer hållbart sätt att leva på landsbygden i Östersjöregionen.

Varaktighet och budget
Projektet implementeras från 2010 till 2013. Det bedrivs under EU:s östersjöprogram 2007-2013 och har en total budget på 1.333.426 euro, som finansieras av Europeiska unionen samt med bidrag från projektpartners.

Huvudresultaten ska bli:
• 3 manualer som bygger på fallstudier och omfattar riktlinjer för:
- Praktiska lösningar för ekoboende,
- Miljövänlig teknik;
- Social gemenskap och social utveckling i ekobyar
• On-line verktyg för socioekonomisk hållbarhetsbedömning av ekobyar;
• Rekommendationer till beslutsfattare för en positiv utveckling av ekobyar;
• En ekobyled runt Östersjöregionen som inkluderar ekobyar som är redo att visa turister livet i ekobyn samt ett praktikprogram i ekobyar.

Partnerskap
Partnerskapets sammansättning består av sex stycken olika Östersjöländer som implementerar projektet, tillsammans med nio stycken associerade partnerländer.

Huvudpartner
Lithuanian Institute of Agrarian Economics, www.laei.lt

Projektpartners
MTT Agrifood Research, www.mtt.fi  
Latvian State Institute of Agrarian Economics, www.lvaei.lv
Centre of Environmental Solutions, www.ecoidea.by
The West Pomeranian Business School, www.zpsb.szczecin.pl
Suderbyn cooperative society, www.suderbyn.se

Associerade projektpartners
ZEGG , www.zegg.de
GEN Europe, www.gen-europe.org
GEN Finland, www.gen-europe.org
Centre for Independent Social Research, www.cisr.u
St.Petersburg Forest Technical Academy, www.ftacademy.ru
Permaculture in Sweden, www.permaculture.se
Swedish University of Agricultural Sciences, www.slu.se
Ekoboforeningen Njord, www.ekobogotland.se
Ecohome, www.ecohome-ngo.by
Council of the Baltic Sea States, CBSS Baltic 21 Unit, www.cbss.lt

© 2011-2012 Ecovillages project | info@balticecovillages.eu

Website developed by
Optimalus verslas