• English
  • Lietuvių
  • Latviešu
  • Polski
  • Белорусский
  • Svenska
  • Suomi

Aktuella nyheter

Vad är en ekoby?
Ekobyar är en bosättning som kombinerar en sund sociokulturell miljö med ett hållbart levnadssätt. Att välja att bo i en ekoby är att välja ett alternativ till det rådande indiviualistiska, materialistiska och konsumtionsinriktade levnadssättet. Ekobyar tar ansvar för de klimatförändringar, miljöföroreningar, sinande resurser och sociala problem som vi står inför idag.
Mål
Projektet Ekobyar för en hållbar landsbygdsutveckling syftar till att främja utvecklingen av ekobyar som ett mera hållbart levnadssätt på landsbygden i Östersjöregionen. Projektets mål ska uppnås genom att samla in och överföra innovativa koncept från ekobyrörelsen till andra delar av samhället.

© 2011-2012 Ecovillages project | info@balticecovillages.eu

Website developed by
Optimalus verslas