• English
  • Lietuvių
  • Latviešu
  • Polski
  • Белорусский
  • Svenska
  • Suomi

O projekcie

Ekowioski dla zrównowazonego rozwoju obszarów wiejskich

Idea projektu
W obecnych czasach ludzie zaczynają dostrzegać potrzebę zmiany ich dotychczasowego sposobu życia na bardziej odpowiedzialny pod względem społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Jednym z możliwych rozwiązań jest ruch wiosek ekologicznych. Zasady obowiązujące w wioskach ekologicznych mają na celu połączyć społeczno kulturalne środowisko ze zrównoważonym stylem życia. Wybierając życie w wiosce ekologicznej to zarazem wybór alternatywnej drogi życiowej, która przeciwna jest indywidualistyczemu, materialistycznemu i konsumenckiemu stylowi życia.

Cel projektu
Projekt ma na celu wspieranie rozwoju idei “ekowiosek” jako bardziej zrównoważonego sposobu życia ludzi na terenach wiejskich w obszarze Morza Bałtyckiego.

Czas trwania i budżet projektu
Okres realizacji projektu ECOVILLAGES przypada na lata 2010 – 2013. Całkowity budżet wynosi 1.333.426 EUR na co składają się środki finansowe pochodzące ze środków UE w ramach program Region Morza Bałtyckiego oraz środki będące wkładem własnym partnerów projektu.

Główne rezultaty projektu
• 3 podręczniki oparte na studiach przypadków, stanowiące wytyczne w zakresie:
- Praktyk ekoosadnictwa
- Przyjaznych dla środowiska technologii
- Życia i rozwoju społecznego w ekowioskach
• Wirtualne narzędzie do oceny zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego ekowiosek
• Rekomendacje dla polityków w zakresie właściwego rozwoju ekowiosek
• Utworzenie sieci ekowiosek w obszarze Morza Bałtyckiego, które są w stanie zaznajomić turystów z życiem w ekowiosce oraz poprowadzić program praktyk dla osób zainteresowanych

Partnerstwo
5 partnerów z różnych państw regionu Morza Bałtyckiego uczestniczy w implementacji projektu. Ich pracę wspomaga 10 organizacji stowarzyszonych.

Lider projektu
Lithuanian Institute of Agrarian Economics, www.laei.lt

Partnerzy Projektu
MTT Agrifood Research, www.mtt.fi  
Latvian State Institute of Agrarian Economics, www.lvaei.lv
The West Pomeranian Business School, www.zpsb.szczecin.pl
Suderbyn cooperative society, www.suderbyn.se

Organizacje stowarzyszone w projekcie
ZEGG , www.zegg.de
GEN Europe, www.gen-europe.org
GEN Finland, www.rihmasto.fi/skey
Centre for Independent Social Research, www.cisr.u
St.Petersburg Forest Technical Academy, www.ftacademy.ru
Permaculture in Sweden, www.permaculture.se
Swedish University of Agricultural Sciences, www.slu.se
Ekoboforeningen Njord, www.ekobogotland.se
Ecohome, www.ecohome-ngo.by
Council of the Baltic Sea States, CBSS Baltic 21 Unit, www.cbss.lt

© 2011-2012 Ecovillages project | info@balticecovillages.eu

Website developed by
Optimalus verslas