• English
  • Lietuvių
  • Latviešu
  • Polski
  • Белорусский
  • Svenska
  • Suomi

Aktualności

Czym jest ekowioska?
Ekowioska jest osadą, która łączy społeczno kulturalne środowisko ze zrównoważonym stylem życia. Zamieszkanie w wiosce ekologicznej to jednocześnie wybór alternatywnej drogi, która przeciwna jest indywidualistycznemu, materialistycznemu i konsumenckiemu stylowi życia. Wybór takiego rozwiązania oznacza również walkę ze zmianą klimatu, z zanieczyszczeniem środowiska, ubytkami zasobów naturalnych oraz z problemami społecznymi, przed którymi stoją ludzie w dzisiejszych czasach.
Cel projektu
Projekt ma na celu wspieranie rozwoju idei „ekowiosek” jako bardziej zrównoważonego sposobu życia ludzi na terenach wiejskich w obszarze Morza Bałtyckiego. Zostanie on osiągnięty poprzez zaprezentowanie społeczeństwu zebranych i opracowanych innowacyjnych koncepcji oraz dobrych praktyk ruchu ekowiosek .

© 2011-2012 Ecovillages project | info@balticecovillages.eu

Website developed by
Optimalus verslas