• English
  • Lietuvių
  • Latviešu
  • Polski
  • Белорусский
  • Svenska
  • Suomi

Par projektu

Ekociemati ilgtspējīgai lauku attīstībai

Ideja
Kļūstot sociāli, ekonomiski un ekoloģiski atbildīgāki, daudzi cilvēki mūsdienās sāk domāt par dzīves ieradumu maiņu. Ekociematu kustība piedāvā un izplata citādāku cilvēka dzīves modeli. Kustības mērķis un principi apvieno sociālo un kulturālo vidi un saudzīgu attieksmi pret dabu cilvēka ikdienā. Dzīve ekociematā ir alternatīva, kuru var raksturot kā pretēju mūsdienās dominējošajam individuālismam, materiālismam un patērētāju orientētam dzīvesveidam.

Mērķis
Projekta mērķis ir veicināt ekociematu attīstību kā ilgtspējīga dzīvesveida nodrošināšanu Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās.

Ilgums un budžets
Projekts tiek īstenots no 2010.gada līdz 2013. gadam un darbojas "Baltijas jūras reģiona programmas 2007-2013" ietvaros. Tā kopējais budžets ir 1.333.426 EUR un to veido Eiropas Savienības un katra projekta partnera ieguldījums.

Rezultāti
• Pamatojoties uz veikto izpēti projekta laikā, būs izstrādātas 3 rokasgrāmatas, ietverot vadlīnijas:
- ekociematos ieviestās prakses;
- ekociematos izmantotās videi draudzīgas tehnoloģijas;
- ekociematos ieviestā sociālā sistēma.
• Tiešsaistes rīks ekociematu sociāli ekonomiskās ilgtspējas novērtēšanai;
• Rekomendācijas politikas veidotājiem saistībā ar ekociematu attīstības veicināšanu;
• „Ekociematu ceļa” izveide Baltijas jūras reģiona ietvaros, iekļaujot projekta teritorijā esošus ekociematus, kuri gatavi uzņemt tūristus un veikt stažēšanās programmas.

Partnerība
Pieci partneri no dažādām Baltijas jūras reģiona valstīm ir atbildīgi par projekta īstenošanu. Vēl projektā piedalās deviņi asociētie partneri.

Projekta līderis
Lithuanian Institute of Agrarian Economics, www.laei.lt

Projekta partneri
MTT Agrifood Research, www.mtt.fi
Latvian State Institute of Agrarian Economics, www.lvaei.lv
The West Pomeranian Business School, www.zpsb.szczecin.pl
Suderbyn cooperative society, www.suderbyn.se

Asociētie projekta partneri
ZEGG , www.zegg.de
GEN Europe, www.gen-europe.org
GEN Finland, www.rihmasto.fi/skey
Centre for Independent Social Research, www.cisr.u
St.Petersburg Forest Technical Academy, www.ftacademy.ru
Permaculture in Sweden, www.permaculture.se
Swedish University of Agricultural Sciences, www.slu.se
Ekoboforeningen Njord, www.ekobogotland.se
Ecohome, www.ecohome-ngo.by
Council of the Baltic Sea States, CBSS Baltic 21 Unit, www.cbss.lt
 

 

 

© 2011-2012 Ecovillages project | info@balticecovillages.eu

Website developed by
Optimalus verslas