• English
  • Lietuvių
  • Latviešu
  • Polski
  • Белорусский
  • Svenska
  • Suomi

Apie projektą

Projektas "Ekokaimai kaip tvarios kaimiškųjų teritorijų raidos veiksnys"

Idėja
Žmonės vis dažniau susimąsto, ar nereikėtų keisti savo gyvenamosios aplinkos ir įpročių bei tapti labiau socialiai, ekonomiškai ir ekologiškai atsakingiems ir ieško alternatyvos individualistinei, vartotojiškai bei sumaterialėjusiai visuomenei. Ekokaimai - tai viena iš siūlomų alternatyvų, kurios pagrindinė idėja grindžiama kuo darnesniu žmogaus gyvenimu su gamta ir bendruomeniškumo ekokaime puoselėjimu.

Tikslas
Projekto tikslas yra skatinti ekokaimų raidą kaip ekologiškai darnų gyvenimo būdą Baltijos jūros regione.

Trukmė ir biudžetas
Projektas įgyvendinamas 2010–2013 metais pagal Europos Sąjungos (ES) „Baltijos jūros regiono programą 2007–2013“. Projekto biudžetas – 1.333.426 eurų. Projektas finasuojamas ES ir projekto partnerių lėšomis.

Pagrindiniai rezultatai:
• 3 vadovėliai apie ekologinių sodybų įkūrimą, gamtai draugišką ūkinikavimą ir bendruomenės kūrimo būdus ekokaime
• Ekokaimo socialinio ir ekonominio gyvybingumo vertinimo metodika, visiems prieinama projekto interneto svetainėje
• Rekomendacijos kaimo politikos formuotojams dėl reikalingų priemonių darniai ekokaimų raidai
• Turistinis maršrutas „Baltijos jūros šalių ekokaimų kelias“
 
Projekto partneriai
Projektą įgyvendina 5 partneriai iš Baltijos jūros regiono šalių. Projekte taip pat dalyvauja 10 asocijuotų partnerių.

Pagrindinis partneris
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, www.laei.lt

Projekto partneriai
MTT Agrifood Research, www.mtt.fi
Latvian State Institute of Agrarian Economics, www.lvaei.lv
The West Pomeranian Business School, www.zpsb.szczecin.pl
Suderbyn cooperative society, Sweden, VISBY www.suderbyn.se

Asocijuoti projekto partneriai
ZEGG , www.zegg.de
GEN Europe, www.gen-europe.org
GEN Finland, www.rihmasto.fi/skey
Centre for Independent Social Research, www.cisr.u
St.Petersburg Forest Technical Academy, www.ftacademy.ru
Permaculture in Sweden, www.permaculture.se
Swedish University of Agricultural Sciences, www.slu.se
Ekoboforeningen Njord, www.ekobogotland.se
Ecohome, www.ecohome-ngo.by 
Council of the Baltic Sea States, CBSS Baltic 21 Unit, www.cbss.lt

 

© 2011-2012 Ecovillages project | info@balticecovillages.eu

Website developed by
Optimalus verslas